Algemene Voorwaarden Trailclub

Algemene Voorwaarden Trailclub

 • Trailclub is de handelsnaam van Stichting Vijfheerenlandenmarathon. Wij organiseren hardloopevenementen zonder winstoogmerk. 
 • Wij van de Trailclub beschouwen al onze evenementen als ‘vriendschapsloop’, onze belangrijkste deelnamevoorwaarde is daarom het gebruiken van je gezond verstand en je inzet om er voor iedereen (medelopers, vrijwilligers, omstanders en organisatie) een geslaagd evenement van te maken. We doen ons best alles in strak en zo goed mogelijk te organiseren, maar soms zal er geanticipeerd of geïmproviseerd moeten worden. 
 • In gevallen waarin het deelnamereglement niet voorziet beslist de organisatie. Over beslissingen van de Trailclub wordt niet gediscussieerd. Per evenement kunnen er aanvullende deelnamevoorwaarden gelden.
 • Deelname is vrijwillig en voor eigen risico. Onze lopen kennen hoogtemeters, boomwortels, modder en dergelijke en zullen wellicht voor een deel in het donker worden afgelegd. We garanderen je dat je op enig moment moe gaat worden. Als je daar niet tegen kan, schrijf je dan niet in.
 • De Trailclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spierpijn, vermoeidheid, blessures of ongevallen tijdens een van onze evenementen. 
 • Deelnemers aan evenementen van de Trailclub zijn verplicht zelf zorg te dragen voor een verzekering met voldoende dekking voor het betreffende evenement.
 • “Leave nothing but footprints”. Lopers of hun crew/ supporters die afval achterlaten of overlast veroorzaken voor derden worden uit de race gehaald en voor deelname aan verdere Trailclubevenementen uitgesloten. 
 • Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Sommige stukken van de route gaan over de openbare weg. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Aanwijzingen van verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd.
 • Indien de organisatie of de aanwezige EHBO meent dat het onverantwoord is voor een deelnemer om nog langer door te gaan, heeft de Trailclub het recht een loper uit de race te halen. 
 • “The Ultraspirit”: help je een medeloper die in problemen is gekomen (en we gaan er van uit dat iedereen dat zo nodig doet), zal er een tijdsbonus worden toegekend.
 • Verplichte uitrusting: afhankelijk van de aard van de loop zullen de deelnemers door de organisatie een lijst met verplichte uitrusting ontvangen. Vaak valt dit samen met de voorwaarden in de vergunning. De organisatie kan op elk moment tijdens een evenement controleren of een deelnemer de verplichte uitrusting bij zich heeft. Hier niet aan voldoen kan leiden tot een tijdsstraf of onttrekking aan het evenement. 
 • Tot 8 weken voor de datum van een evenement is het mogelijk om kosteloos je deelname te annuleren. Je ontvangt dan het inschrijfgeld retour. Tussen de 4 en 6 weken voor de datum van het evenement ontvang je 50% van het inschrijfgeld retour bij annulering. Meld je je korten dan 4 weken voor aanvang van het evenement af, kunnen we wegens gemaakte kosten het inschrijfgeld niet meer retourneren.
 • Tot twee weken voor het evenement kun je je startbewijs kosteloos op een andere naam laten zetten. Je regelt dan zelf de betaling met de persoon die je startnummer overneemt.  
 • Mocht de Trailclub genoodzaakt zijn een evenement af te gelasten zullen we proberen een nieuwe datum voor het evenement te vinden. Je startbewijs blijft dan geldig voor de nieuwe datum. Bij definitieve afgelasting door overmacht, denk aan weersomstandigheden, natuurgeweld e.d., zullen we proberen in alle redelijkheid de deelnemers tegemoet te komen.
 • Corona: de organisatie en de deelnemers zijn te allen tijde gehouden aan de op de datum van het evenement geldende coronaregels. Mochten de regels het niet toelaten het evenement te organiseren zoals wij dat voor ogen hebben, behouden wij het recht het evenement te verplaatsen naar een nieuwe datum. Het startbewijs schuift dan automatisch mee naar de nieuwe datum.